×

Cross cut yapışma test bıçakları, uygulama aralıklarına göre yapılmış özel bıçakların, yüzeyde oluşturduğu çapraz kesikler ve bu kesiklerin test bantları ile kontrol edilmesi suretiyle kaplamaların yüzeye yapışmasını test eden aparatlardır.