×

Wallace MRPRA numune yaşlandırma kabini, uluslararası test standartlarına uygun olarak kauçuk numunelerini yaşlandırır. Rapid Plastimeter ile birlikte kullanıcının ham doğal kauçuklarının Plastisite Tutma Endeksini (PRI) belirlemesine izin verir. 07E hücre yaşlanması testi, numunenin yüksek hava sıcaklıklarına maruz bırakarak gerilme mukavemeti gibi fiziksel özelliklerinin ölçülmesine ve yaşlanmamış bir numune ile karşılaştırılmasına olanak sağlar.