×

Çoklu Çizilme Test Cihazı - Taber

Scratch/Mar Tester

Multi-Finger Scratch / Mar Test Cihazı - Model 710, bir malzeme yüzeyinin çizilmeye, bozmaya , oymaya, kazınmaya ve sıradan aşınma olarak sınıflandırılmayan diğer benzeri fiziksel hasarlara göreceli direnci veya duyarlılığını ölçmek için kullanılır. Popüler otomotiv test spesifikasyonlarında tarif edilen cihaza dayanarak, alet genel olarak beş parmaklı (beş kollu) bir çizik ve mar test cihazı olarak adlandırılır ve en çok plastiklerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Multi-Finger Scratch / Mar Test Cihazı, test numunesinin monte edildiği pnömatik tahrikli, hareketli bir platform içerir. Platform doğrusal bir şekilde hareket eder ve tek veya çoklu geçiş testi için bir kontrol düğmesi tarafından çalıştırılır. Elektronik bir zamanlayıcı, hava basıncını azaltarak veya artırarak kontrol edilebilecek hız oranını gösterir.

Kızak, değiştirilebilir çizik uçlarına sabit, dikey bir yük sağlayan beş bağımsız eğri parmağı destekler. Kızak sistemi, kolları kaldırmak ve indirmek için bir tutma kolu içerir. Ek olarak, bir ya da daha fazla kolun, test sırasında numuneyle temas etmeyecek şekilde dik, durma pozisyonuna getirilebilmesi için beş destek bulunmaktadır.

Değişken yüklerin bireysel ağırlıkları, test malzemesinin yüzeyine standart bir kuvvet uygulamak için her bir kol parmağının üstüne monte edilir. Her alet 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 10N, 15N ve 20N yüklerden oluşan bir ağırlık seti içerir. 4N, 8N, 9N, 13N veya 8N, 13N, 18N ağırlıklarından oluşan opsiyonel ağırlık setleri de mevcuttur. Ayrıca, isteğe bağlı 25N ağırlık veya 0,6N yük elde etmek için Hassas Ağırlık Seti mevcuttur.

Her ne kadar 22 mm kalınlığa kadar olan yassı numuneler normal olarak test edilse de, 'serbest yüzer' kol parmakları, sert veya yeterli şekilde desteklenmeleri koşuluyla hafif konturlu numuneleri test etmenizi sağlar. Yay yüklü bir numune tutucu standarttır ve daha fazla esneklik için hareketli platformun ucuna veya yanına monte edilebilir. Konturlu numuneleri monte etmek için iki numune tutma kıskacı sağlanmıştır. Kızağın, 22 mm'den daha kalın numunelere yer verecek şekilde yükseltilmesi için isteğe bağlı 5 mm' lik bir ara parça seti mevcuttur.

TEKLİF İSTEK FORMU

GÖNDER