×

CM-26dG / CM-26d Taşınabilir Renk Ölçüm Cihazı _ d/8°

Portable Spectrophotometer-

Düz veya büyük numunelerin rengini ölçerken maksimum performans için tasarlanmış, yatay hizalamalı taşınabilir küresel geometrili spektrofotometrelerdir. Tek bir ölçüm ile hem SCI (yansıtıcı bileşen dahil) hem de SCE (yansıtıcı bileşen hariç) yüzey koşullarının ölçümünü yapabilmektedir.
 
 2 ölçüm gözü sayesinde (3mm ve 8mm), küçük yüzey alanlı veya hareketli yüzeler üzerinden de ölçüm alabilmektedir.
 
Entegre ISO uyumlu 60° parlaklık sensörü (CM-26dG modeli için geçerlidir) ile aynı noktanın hem renk hem de parlaklık ölçümünü yapabilmekte ve raporlayabilmektedir.
 
Aydınlatmalı numune gözlem penceresi ile operatörler ölçüm yapacağı alanı kolayca belirleyebilirler. Bu sayede hassas ve tekrarlanabilir ölçüm alabilmektedirler.
 
Basit kullanıcı ara yüzlü geniş renkli ekranı ile operatör hata riskini en aza indirir ve ölçüm verilerini hem sayısal hem de grafiksel olarak sunabilmektedir.
 
Şarj edilebilir Lityum-iyon pil, USB veri yolu ile şarj edilir ve ek piller, harici şarj cihazıyla şarj edilebilir (isteğe bağlı)

TEKLİF İSTEK FORMU

GÖNDER

CM-26dG / CM-26d
d:8° geometrili ve yatay hizalamalı portatif spektrofotometre

CM-26d:

  • Taşınabilir Spektrofotometre 
  • Dalga boyu aralığı 360-740 nm 
  • d:8° Küresel Geometri
  • Eşzamanlı SCI / SCE ölçümü 
  • 2 Açıklık SAV / MAV 
  • UV kalibrasyonu 
CM-26dG:
  • Entegre 60° Parlaklık Sensörü ile CM-26d olarak